Artist : 

Osamu Miyagoshi ( Vo. & Acco. & Piano ) http://osamumiyagoshi.com

Keitaro ( Sax )

 

Youtube Flyer Design & Photography : 

SNB Photo & Design / Shinobu ANZAI