Artist : Flamenco Bailaor SIROCO

Live at チカ守山 2018.1.27

https://siroco.jp

 

Movie Shoot :  Seitaro Nishioka / SOUND COMFORT

https://soundcomfort.jp

Movie Edit : SNB Photo & Design / Shinobu ANZAI