Artist : Flamenco Bailaor SIROCO

https://siroco.jp

 

Movie Shoot : Seitaro Nishioka / SOUND COMFORT
https://soundcomfort.jp

Movie Edit & Title Logo : SNB Photo & Design / Shinobu ANZAI